Sprawą wiadomą jest nie od dziś, iż Ostrów Wielkopolski może poszczycić się wieloma wybitnymi postaciami...  Jest jeszcze wiele niezwykłych  osobistości, które zasługują na przypomnienie, w niektórych przypadkach poznanie ich nazwisk i niezwykłej historii. 

Poszukiwań na gruncie ostrowskim, ale i poza nim  niebawem dokonają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim, którzy przystąpili do projektu edukacyjnego ,,Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

Dzieci wraz z nauczycielami – opiekunami grup, będą zbierać, gromadzić i przetwarzać informacje na temat ciekawych osób ze swojej gminy oraz umieszczać je na specjalnie stworzonej wirtualnej platformie, tworząc w ten sposób Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan.

Dyrektor szkoły  Iwona Gruca oraz nauczyciele  Kamila Marchewka i Anna Szczygiełek prowadzący zajęcia z grupami, uczestniczyli już w specjalnym 3 dniowym szkoleniu organizowanym przez OFEK i ODN w Poznaniu. Na potrzeby realizacji projektu szkoła otrzymała laptopy, tablety oraz zostanie wyposażona w nową serwerownię.

Celem głównym projektu jest wdrożenie do roku 2015, we wszystkich wielkopolskich gminach, programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego. Jego rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne oraz utworzenie CDEW.

Realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej projekt jest interdyscyplinarną przygodą, która pomoże połączyć przedmioty szkolne jak historię, geografię, przyrodę czy język polski z kompetencjami interpersonalnymi uczniów.