PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA na czas egzaminu ósmoklasisty

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim na czas egzaminu ósmoklasisty

16-18.06.2020r

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników SP4 oraz uczniów klas ósmych biorących udział w egzaminie ósmoklasisty.
  2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
  3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
  4. Termin egzaminu ósmoklasisty: 16 – 18 czerwca 2020r. Termin dodatkowy: 7 – 9 lipca 2020r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku" + plik PDF

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 - KLIKNIJ

"Savoir - vivre w zdalnym nauczaniu"

"Savoir - vivre w zdalnym nauczaniu"

Dokument opracowany  przez uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim.
 
1 www 4
 
 
 

Egzamin Ósmoklasisty - wytyczne GIS, MEN i CKE

Wytyczne - przeprowadzanie egzaminów - kliknij

Przygotowania do egzaminów zewnęrznych MEN_CKE_i_GIS_– komunikat_MEN - kliknij

1 www 3

Zespół Szkół Muzycznych - zapisy

muzyczne zapisy

Zarządzenie dyrektor szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - KLKNIJ

Nauczanie zdalne

 
przedluzenie
Przerwa w nauczaniu stacjonarnym została przedłużona do 24 maja 2020.

Egzamin ósmoklasisty

egz

Według informacji MEN egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca (wtorek-czwartek). W pierwszym dniu (16 czerwca) uczniowie rozwiązywać będą zadania z języka polskiego, w drugim (17 czerwca) - z matematyki, trzeciego (18 czerwca) - z języka obcego. Egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9.00.

 Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca (wtorek-czwartek).

 Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej."

Poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna

Aby dowiedzieć się więcej - KLIKNIJ